Annika Saarikko
"Tällainen puhe vain sisuunnuttaa meitä keskustalaisia" – Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko muistutti Kempeleessä, ettei vaalien voittaminen ole itsestään selvää

"Täl­lai­nen puhe vain si­suun­nut­taa meitä kes­kus­ta­lai­sia" – Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Annika Saa­rik­ko muis­tut­ti Kem­pe­lees­sä, ettei vaalien voit­ta­mi­nen ole it­ses­tään selvää

29.11.2021 15:05
Tilaajille
Kuusivuotias Aliisa keräsi ministerille kimpun voikukkia – Annika Saarikko muistutti Limingassa, ettei ilmastonmuutoksesta saa syyllistää, vaan ongelmaan tulee hakea ratkaisuja suuressa mittakaavassa

Kuu­si­vuo­tias Aliisa keräsi mi­nis­te­ril­le kimpun voi­kuk­kia – Annika Saa­rik­ko muis­tut­ti Li­min­gas­sa, ettei il­mas­ton­muu­tok­ses­ta saa syyl­lis­tää, vaan on­gel­maan tulee hakea rat­kai­su­ja suu­res­sa mit­ta­kaa­vas­sa

31.05.2021 16:15
Tilaajille