Uutisten viikko

Tu­pok­sen koulun Uu­tis­ten viikko: Mil­lais­ta mok­kei­lua löytyy lii­kun­nan, us­kon­non ja ter­veys­tie­don tun­nil­ta?