Tilaajille

Vesi palaa 70 vuotta sitten kui­va­tet­tui­hin Vä­hä­jär­veen ja Än­ges­le­vän­jo­keen – Lap­suu­ten­sa ka­la-apa­jien puo­les­ta vuo­si­kym­me­niä toi­mi­nut Ville Roh­ki­mai­nen sai nähdä järjen voit­ta­van

Lapsuutensa kala-apajien ja luonto­kohteiden puolesta vuosikymmeniä toiminut Ville Rohkimainen saa viimein nähdä, kuinka Vesijärvi palaa lähes ennalleen. Samalla Ängeslevänjoen vedenlaatu paranee.

Tyrnävä
Ville Rohkimaiselle Ängeslevän ja Vähäjärven kunnostaminen ovat olleet jo vuosikymmeniä sydämen asia. Nyt kunnostustoimet näyttävät toteutuvan.
Ville Rohkimaiselle Ängeslevän ja Vähäjärven kunnostaminen ovat olleet jo vuosikymmeniä sydämen asia. Nyt kunnostustoimet näyttävät toteutuvan.
Kuva: Heli Rintala

Ängeslevältä kotoisin olevan Ville Rohkimaisen pitkä ja sinnikäs puurtaminen on tuottamassa tulosta. Jo 90-luvulta lähtien Rohkimainen on puhunut Tyrnävän Vähäjärven vesittämisen puolesta. Nyt järvi on saamassa osan vesistään takaisin Suomen metsäkeskuksen toteuttaman luonnonhoitohankkeen myötä.

Vähäjärvi kuivatettiin 50-luvun vaihteessa työllisyystöinä. Rohkimainen nimitti hanketta jo silloin ”hullun hommaksi”. Samoin sanoin hän luonnehtii sitä edelleen.