Tilaajille

Väy­lä­vi­ras­ton in­ves­toin­ti­oh­jel­maan ei mah­tu­nut Li­min­ka-Ou­lu -kak­sois­rai­de – alueen kunnat huo­maut­ta­vat, ettei ohjelma vastaa elin­kei­no­elä­män tar­pei­siin

Väyläviraston tänään julkistama vuosien 2022-2029 investointiohjelma ei helli Oulun seudun hankkeita. Siitä puuttuvat Liminka-Oulu -kaksoisraide, Oulun asemakeskuksen ja ratapihan kehitttäminen sekä valtatien 4:n pohjoisten osuuksien kehittäminen.

Väylävirasto ei seuraavien vuosien aikana suunnittele investoivansa Liminka-Oulun -kaksoisraiteeseen.
Väylävirasto ei seuraavien vuosien aikana suunnittele investoivansa Liminka-Oulun -kaksoisraiteeseen.
Kuva: Iida Martin

Oulun seudun kuntajohtajat ja Pohjois-Pohjanmaan Liitto huomauttavat kannanotossaan, ettei ohjelma paranna Pohjois-Suomen saavutettavuutta eikä vastaa elinkeinoelämän tarpeisiin.