Kolumni

Valtteri Lumijoelta muistuttaa, että yhteen onnistumiseen tarvitaan satoja epäonnistumisia

Intohimoa on vähän vaikea kuvailla sanoin. Sitä voitaisiin eritellä sanomalla, että intohimot ovat meidän kaikkein merkityksellisimpiä asioitamme. Intohimon kohteena voi olla esimerkiksi urheilu, kirjoittaminen, kutominen tai eläinten hoitaminen.

Asia antaa tekijälle niin paljon, että sitä on mielekästä tehdä, vaikka se voi viedä paljon aikaa ja rahaa. Esimerkiksi kaverisuhteissa on ymmärrettävä, mikä on toiselle tärkeää, ja antaa toiselle mahdollisuus tämän toteuttamiselle. Urheilua harrastavalle ystävälle on tärkeää, että hänelle ei jatkuvasti valiteta siitä kuinka paljon treenit vievät aikaa.

Itse huomaan valtavan eron toiminnassani, jos harrastus on kiinnostava, koen onnistuvani siinä sekä että myös lähipiirini hyväksyy harrastamiseni.

Mielestäni jokaisella pitäisi olla asia tai harrastus, joka antaa yksilölle onnistumisen ja hyvän olon tuntemuksia. Näiden avulla arkielämä on kiinnostavampaa ja henkilö kokee toimintansa arvokkaaksi.

Lapset ja nuoret ovat kehittyvässä vaiheessa. Heidän mielenkiintonsa kohteet ja elämän arvot muuttuvat nopeasti. Tämän vuoksi oman juttunsa löytämiseen voi tuntua joskus hyvinkin haasteelliselta. Paras tapa oman juttunsa löytämiseen onkin lopettaa sen etsiminen. Ihminen ei löydä oikotietä onneen. Itsensä tunteminen ja omista virheistä oppiminen kasvattavat ja opettavat.

On huomattavasti todennäköisempää, että oma juttu ja intohimon kohde löytyy epäonnistumisen kautta, eikä siten, että epäonnistumisia pyritään välttämään. Niin sanottu ”oma juttu” voi vaihdella läpi elämän. Samalla oppii tuntemaan itseään, että mitkä arvot ovat tärkeitä ja mitkä eivät.

Hyvin stereotyyppisesti voidaan todeta, että yleisesti ottaen suomalaisilla on luja tahto. Asiat mitkä aloitetaan tekemään, suoritetaan kunnialla loppuun saakka. Tämä juurtaa juuriaan satoja vuosia taakse päin. Tahto ja periksiantamattomuus näkyvät nykyisinkin voimakkaasti suomalaisten tavallisessa arkielämässä, esimerkiksi työnteossa ja harrastuksissa.

Me emme luovuta! Tämä on yksi suuri syy siihen, miksi Suomi on rakentunut sellaiseksi, kun se tällä hetkellä on. On tärkeää, että vaalimme näitä piirteitä ja uskomme omaan tekemiseen.

Kiireinen elämäntyyli ja sosiaalinen media vaikuttavat monella tavalla ihmisten arkeen. Sosiaalisen median vaikutuksia, nuorten ja aikuisten hyvinvointiin, on mietitty paljon. Ihmiset julkaisevat someen yleensä vain onnistumisia ja parhaita hetkiään, joiden takia yksilöiden ajatus omasta suoriutumisesta voi kärsiä. Myös kiire vaikuttaa siihen kuinka paljon ihmiset kerkeävät panostaa omiin asioihinsa.

Ihmiset ovat kaikki omanlaisia ja tämän vuoksi kaikki eivät mahdu samaan muottiin. Joillekin sometähdet toimivat motivaationa, kun taas toisille ne luovat ahdistusta. Kuitenkin kun ihminen uskoo itseensä ja omaan toimintaansa, tekeminen on huomattavasti tehokkaampaa ja mielekkäämpää.

Yksikään urheilija tai huippuinsinööri ei menestyisi, ellei hänellä ole todellista intohimoa omaan tekemiseen ja uskoa onnistumiseen.

Kaiken ydin on siis tämä: yhteen onnistumiseen tarvitaan satoja epäonnistumisia. Kovalla tahdolla ja intohimoisella tekemisellä on mahdollista saavuttaa mitä vain! Pelkkien onnistumisien kautta on mahdotonta saavuttaa täydellisyyttä. Omien epäonnistumisien kautta on mahdollista oppia uutta ja kehittyä. Vaalikaa siis omia virheitänne ja kehittäkää niitä!

Valtteri PäätaloKirjoittaja on lumijokinen opiskelija.