NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Val­ta­kun­nal­li­nen pai­kal­lis­leh­tien Ant­ti-pat­sas THL:lle – THL sai suh­teel­li­sen no­peas­ti verk­ko­si­vuil­leen run­saas­ti avointa ko­ro­na­da­taa, jota tie­do­tus­vä­li­neet myös pai­kal­li­sel­la tasolla ovat kyen­neet hyö­dyn­tä­mään.

Antti-patsas luovutettiin Helsingissä Antin päivänä tiistaina.

Kuvassa vasemalta Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry:n varapuheenjohtaja, Loviisan Sanomien päätoimittaja Arto Henriksson, THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta, THL:n viestintäjohtaja Marjo Loisa ja Uutismedian liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja Sirpa Kirjonen.
Kuvassa vasemalta Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry:n varapuheenjohtaja, Loviisan Sanomien päätoimittaja Arto Henriksson, THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta, THL:n viestintäjohtaja Marjo Loisa ja Uutismedian liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja Sirpa Kirjonen.
Kuva: Uutismedian liitto / Elina Kuismin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on saanut Suomen paikallislehtien myöntämän vuoden 2021 Antti-patsaan tunnustukseksi paikallislehtien työn tukemisesta poikkeusaikana ajantasaisella ja alueellisella tiedolla.

Palkintoperusteissa todetaan koronapandemian koetelleen kriisitiedottamisen taitoja ja rajoja.

– Erityisesti vuonna 2020 kansalaisten tiedonjano koronasta, sen leviämisestä ja käyttäytymisestä oli valtava. Pandemia toi perinteisesti hyvin paikallisiin aiheisiin keskittyviin paikallislehtien toimituksiin uuden tilanteen, kun valtakunnan uutiset olivat yhtäkkiä aivan samalla tavalla erittäin paikallisia, ja ihmisillä oli suuri halu seurata uutisointia aiheesta, Uutismedian liiton palkintotiedotteessa todetaan.

THL:lle lankesi iso vastuu nopean, ajantasaisen ja oikean tiedon välittäjänä. Se pystyi ripeästi luomaan viestintä- ja tiedotuskulttuurin, joka tuki poikkeuksellisessa tilanteessa uutismedioiden toimintaa pienistä paikallislehdistä lähtien. Tilanteessa, jossa tietoa kaivattiin, sitä myös saatiin.

– THL sai suhteellisen nopeasti verkkosivuilleen runsaasti avointa dataa, jota tiedotusvälineet myös paikallisella tasolla ovat kyenneet hyödyntämään. Koronakartta-palvelusta tuli seurattu kanava kaikissa toimituksissa. Niin sairaanhoitopiirien kuin paikallisten terveyskeskusten tiedotuslinjauksissa on valitettavasti ollut isoja eroja maan eri puolilla. THL:n rooli on siksikin korostunut tiedon jaossa samanaikaisesti kaikkialle maahan.

Kiitosta saa myös tutkimusprofessori Mika Salminen.

– Vaikka THL ei ole tiedotuksen vaikeuksilta kokonaan välttynyt, se on välittänyt kaikkein kaikkiaan kuvaa avoimesta ja runsaasta tiedottamisesta. Koronatiedon kasvoiksi nousi THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja, tutkimusprofessori Mika Salminen, jonka asiallinen, selkeä ja rauhallinen tapa esiintyä oli uskottavaa ja omiaan rauhoittamaan kansalaisia pandemian yllättävyyden ja ennustamattomuuden keskellä.

Uutismedian liiton paikallislehtijaosto, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ja Suomen Paikallismediat Oy jakavat valtakunnallisen Antti-patsaan vuosittain Antin päivänä tunnustuksena yhteisölle tai henkilölle, joka on toiminnallaan edistänyt paikallislehdille tärkeitä arvoja.

Valtakunnallisen Antti-patsaan lisäksi paikallislehdet ja paikallislehtien ryhmät jakavat alueillaan maakunnallisia ja paikallisia Antti-patsaita paikallislehtien hyväksi tehdystä työstä.

Rantalakeuden Antti-patsaan sai tänä vuonna Tyrnävän Lions Clubi. Lue lisää täältä:

Lions Club Tyrnävä sai tänä vuonna Ran­ta­la­keu­den Ant­ti-pat­saan – Olen tästä yh­teis­työs­tä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti erit­täin iloinen ja ylpeä, sanoo pää­toi­mit­ta­ja