Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Vaa­li­pos­tia: "Vuo­sien var­rel­la en mo­nil­la­kaan po­ti­laan tai hoi­ta­jan saap­pail­la olisi ollut edes itse valmis kul­ke­maan"

Aluevaltuustojen päättäjät lupautuvat kantamaan vastuuta koko hyvinvointialueensa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista ja niiden riittävyydestä. Se on suuri lupaus, mutta pidettävissä. Sote-asioihin hyvin perehtyneenä tiedän sen, että jos vastuutaan ei kanna lupausten lailla, niin hyvinvointialue muuttuu pahoinvoivaksi. On siis turvattava henkilöstön sekä potilaiden inhimilliset olot.

Kaksi vuosikymmentä hoitoalalla ovat opettaneet hyvinvointipalveluista sen oleellisimman. Jatkuva hoidontarpeen kasvu kuormittaa niin henkilöstöä, kuin potilaitakin. Tähän mahdolliseen yhtälöön on tehtävä ratkaisu. Ratkaisu ei synny hetkessä, eikä yhden tahon tekemänä. Päätösten valmistelijoiden on tehtävä saumatonta yhteistyötä monialaisesti ja moneen eri suuntaan. On kuultava kattavasti alueensa hyvinvoinnista vastaavaa henkilöstöä.