Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Vaa­li­pos­tia: "Kaik­kein hel­poi­ten pal­ve­lu­jen yh­teen­so­vit­ta­mi­nen on­nis­tuu, kun pal­ve­lu­ja tar­jo­taan yhden luukun pe­riaat­teel­la"

Sote-uudistuksessa on kyse paitsi palvelujen siirrosta kuntien järjestämisvastuulta hyvinvointialueen järjestettäviksi, myös palvelujen kehittämisestä. Kehittämiskohteina ovat muun muassa asiakaslähtöisyys, painopisteen siirtäminen korjaavista palveluista kohti varhaista tukea ja palveluintegraatio.

Niin lastensuojelussa, mielenterveyspalveluissa kuin myös päihdepalveluissa painopiste on korjaavissa palveluissa. Varhaista tukea on monessa tapauksessa vaikea saada. Asiakas, joka ei pärjää omin voimavaroin, mutta ei täytä korjaavan palvelun kriteereitä, voi tippua alun alkaen väliin palveluketjussa. Korjaavissa palveluissa ongelmia tuottaa puolestaan se, jos tarjottavia palveluja ei yhteensoviteta ja katsota asiakkaan tilannetta kokonaisuutena. Tuolloin palvelut voivat olla toistensa kanssa päällekkäisiä ja niiden tavoitteet voivat olla ristiriidassa keskenään, jolloin pahimmillaan kukaan palveluntarjoajista ei saavuta omia tavoitteitaan. Päällekkäisyydet ja ristiriitaiset tavoitteet kuluttavat myös rajallisia resursseja.