Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Vaa­li­pos­tia: Hy­vin­voin­ti on arjen tekoja – " Nyt tulisi us­kal­taa nähdä asia­kas­ta­son pe­rus­työ yk­kös­ta­so­na, jossa en­nal­ta­eh­käi­se­väs­ti au­te­taan ih­mi­siä"

Olen perhepalveluiden kehittämistyössä ollut etuoikeutetussa asemassa ja saanut tehdä työtä perheiden arjen tarpeiden äärellä. Useassa kunnassa toimimisen kautta olen saanut käsityksen, että palvelut eivät ole tasavertaiset eri puolilla Suomea ja erikokoisissa kunnissa. Asiakkaiden palaute on ollut selkeä. Panostamalla riittävän varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisevään apuun ihmisiä kuunnellen, päästään parhaaseen ja inhimillisimpään lopputulokseen. Tämä pätee kaikissa palveluissa koskien lapsia ja nuoria, työikäisiä ja ikäihmisiä.

Varhain annetun palvelun kautta syntyy asiakasluottamus, jossa päästään yhdessä asiakkaan kanssa kartoittamaan palvelutarvetta. Näin toimien ehkäistään ajoissa kiireellisen ja kalliin viimesijaisen avun tarve. Ja varmasti useimmissa tapauksissa saavutetaan parempi lopputulos. Meillä on palveluita tukevat lait, jotka oikeuttavat palveluihin. Jokaisella on oikeus saada tietoa omista oikeuksista ja kertoa mikä häntä parhaiten auttaisi omassa elämäntilanteessa. Maakunnassa tulee olla jokaisella ns. yhden luukun periaatteella toimiva palveluohjaus. Palveluohjauksella tulee olla riittävä tietotaito ja osaaminen, jotta ihmiset ohjautuvat sen kautta välittömästi oikean avun piiriin.