Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Vaa­li­pos­tia: "Ehkä jopa droneja voidaan tu­le­vai­suu­des­sa käyttää ly­hyil­lä etäi­syyk­sil­lä eri­lais­ten tar­vik­kei­den kul­jet­ta­mi­seen asiak­kail­le"

Tulevilla hyvinvointialueilla pyritään saamaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden saatavuus yhdenvertaisiksi myös harvaan asutuilla alueilla. Tavoitteen saavuttaminen on vaikeaa, koska etäisyydet ovat pitkiä ja jokaisen kilometrin kulkemiseen menee tietty aika. Uudistuksella on todella mahdollisuus parantaa nykyistä tilannetta palveluissa. Jokaiseen pikkukylään ei voida perustaa terveysasemaa, mutta on tärkeää, että palvelut saadaan kohtuuajassa. Esimerkiksi pelastustoimen teho parantuu, jos harvaan asutulla alueella on olemassa sopimuspalokunta, jolla on valmius ehtiä onnettomuuspaikalle ennen varsinaisen pelastuslaitoksen saapumista. Tämä edellyttää, että pelastuspisteen varustus on tarpeeksi ajanmukaista. Lisäksi yhteistyötä pelastuskopteri Finnhemsin kanssa on jatkettava.

Ennaltaehkäisevä työ ja palveluketjun yhtenäisyys neuvolasta vanhuuteen saakka vähentää erikoissairaanhoidon tarvetta ja samalla kustannuksia. Työntekijöiden pysyvyys on tärkeää. Tällöin he tuntevat asiakkaansa, heidän vahvuuteensa ja sen kuka hyötyy esimerkiksi digipalveluista. Tällöin voidaan antaa henkilökohtaista palvelua enemmän niille, jotka sitä todella tarvitsevat. Näin palvelut toteutuvat asiakkaan ehdoilla ja kohdentuvat oikein sekä inhimillisesti että taloudellisesti.