Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Vaa­li­pos­tia: "Asiat on jär­jes­tet­tä­vä uudella ta­val­la, entistä luo­vem­min ja fik­sum­min sekä di­gi­taa­li­suut­ta hy­väk­si­käyt­täen"

Nuorena opiskelijana ja samaan aikaan töitä tekevänä monipaikkainen elämä on tullut tutuksi. Testattua on tullut perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, työterveys, yksityinen palveluntuottaja sekä opiskeluterveydenhuolto. Sekä se, miten nämä eivät pelitä yhteen. Hajanaisia Omakantamerkintöjä kyllä löytyy, mutta hoitoketjut ovat katkenneet. Terveyteen liittyviä tärkeitä tietoja jää matkan varrelle. Tämä heikentää potilasturvallisuutta ja oikea-aikaista hoitoa. Palvelujen ja tietojärjestelmien pitää keskustella keskenään. Papereiden siirtäminen kirjekuoressa ei ole tätä päivää.

Miten digipalveluja voitaisiin jatkossa hyödyntää?
Miten digipalveluja voitaisiin jatkossa hyödyntää?
Kuva: Jarmo Kontiainen

Digitalisaatio ja teknologian kehitys tuovat apua ja uusia mahdollisuuksia. Etäyhteyksien käyttö terveyspalveluissa voi olla monen ihmisen kohdalla toimiva, hyvä ja nopea ratkaisu. Etäyhteyksillä ja elektroniikalla ei kuitenkaan korvata kaikkia terveyspalveluja. Kaikilla ihmisillä ei ole välttämättä kykyä tai tarvittavaa digitaalista laitetta. Eikä digi kaikkien asioiden hoitoon sovi. Jalkaa ei voi kipsata kotisohvalla. Aitoa kohtaamista ja kuuntelemisen taitoa tarvitaan edelleenkin. Asuipa ihminen kaupungin ytimessä tai harvaan asutulla seudulla, niin hoivaa, huolenpitoa ja turvaa tulee saada läheltä ja oikea-aikaisesti.