Tal­vi­no­peus­ra­joi­tuk­set käyt­töön –merk­kien vaihto alkaa tors­tai­na nillä alueil­la, joilla sää- ja ke­li­olo­suh­teet sitä edel­lyt­tä­vät

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin jää talviajan 100 kilometriä tunnissa -tieosuuksia noin 740 kilometriä.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset talvikaudella 2020–21 otetaan käyttöön koko maassa viimeistään viikolla 44.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella rajoitukset asete-taan viikoilla 43 ja 44. Merkkien vaihto aloitetaan torstaina 22.10.2020 niillä alueilla, joilla sää- ja keliolosuhteet sitä edellyttävät, kertoo ely-keskus tiedotteessaan.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin jää talviajan 100 kilometriä tunnissa -tieosuuksia noin 740 kilometriä. Pohjois-Pohjanmaalla tällaisia tieosuuksia on 490 kilometriä.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa 100 km/h nopeusrajoitus alenee 80 kilometriin tunnissa 1 700 tiekilometrillä talvikauden ajaksi. Kainuun osuus tästä on 600 kilometriä.

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella on tulevalla talvikaudella yhteensä 180 km alennettua 70 kilometriä tunnissa -nopeusrajoitusta kapeilla ja suhteellisen paljon raskasta liikennettä välittävillä maanteillä, joilla on myös tienvarsiasutuksesta johtuvaa kevyttä liikennettä. Kainuun alueella näitä rajoituksia ei ole käytössä.


Ely-keskuksesta huomautetaan, että tutkimusten mukaan talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusten alaisilla maanteillä henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät, liikenteen melu ja päällysteen kuluminen vähenevät, samoin pakokaasupäästöt.

Talvirajoituksilla on myös huomattava merkitys hirvionnettomuuksien määrän vähentämiseen, koska ajonopeuden alentaminen pienentää riskiä joutua hirvionnettomuuteen. Nopeuksien alentamisella vaikutetaan myös hirvikolareiden seurausten lieventämiseen.

Alennettujen nopeusrajoitusten arvioidaan vähentävän 15 prosenttia henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksista ja 29 prosenttia liikennekuolemia niillä teillä, joiden rajoituksia lasketaan. Vähenemä tarkoittaa vuosittain lähes 40 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa vältetään noin kymmenen kuolemantapausta.

Tulosten perusteella talviajan nopeusrajoituksia suositellaan käytettäväksi edelleen, jotta vakavien tieliikenneonnettomuuksien lukumäärä ei kasvaisi.