Tilaajille

Miten nuorten ääni otetaan huo­mioon seu­raa­val­la val­tuus­to­kau­del­la? Kyselyn mukaan nuo­ri­so­val­tuus­to­ja ha­lut­tai­siin osal­lis­taa etenkin nuo­ri­so­pal­ve­lui­ta kos­ke­vien asioi­den kä­sit­te­lyyn

Kuvassa Lumijoen nuorisovaltuuston jäseniä.
Kuvassa Lumijoen nuorisovaltuuston jäseniä.
Kuva: Mirko Kovalainen

Pohjois-Pohjanmaan liitto hallinnoima ja yhteistyössä Tyrnävän kunnan kanssa toteuttama POPNUVA – nuoret osallisiksi ja vaikuttajiksi -hanke järjesti alkuvuodesta pohjoispohjalaisille kunnille kyselyn nuorisovaltuustoista.

Kyselyvastausten perusteella maakunnan kunnissa on kovasti eroavaisuuksia paikallisten nuorisovaltuustojen ja nuorten vaikuttajaryhmien osallistamisen, vastuuttamisen sekä resurssoinnin osalta.