Nuorisovaltuusto
Miten nuorten ääni otetaan huomioon seuraavalla valtuustokaudella? Kyselyn mukaan nuorisovaltuustoja haluttaisiin osallistaa etenkin nuorisopalveluita koskevien asioiden käsittelyyn

Miten nuorten ääni otetaan huo­mioon seu­raa­val­la val­tuus­to­kau­del­la? Kyselyn mukaan nuo­ri­so­val­tuus­to­ja ha­lut­tai­siin osal­lis­taa etenkin nuo­ri­so­pal­ve­lui­ta kos­ke­vien asioi­den kä­sit­te­lyyn

13.06.2021 16:40
Tilaajille