Tilaajille

Millä vir­rel­lä ajelet? La­keu­den seu­ra­kun­tien papit ker­to­vat, mikä vir­si­nu­me­ro löytyy heidän re­kis­te­ri­kil­ves­tään

Rantalakeus

Rekisterikilven historia on Suomessakin pitkä. Valtakunnallinen pakko ajoneuvon rekisterikilven asentamisesta astui voimaan 98 vuotta sitten, mutta jo sitä ennen useissa kaupungeissa oli kaupunkikohtaisia kilpijärjestelmiä. 1920-luvun ensimmäisissä valtakunnallisissa kilvissä ilmaistiin läänikohtainen tunnus ja numerosarja.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan vuosina 1922–1929 käytettiin valkopohjaisia rekisterikilpiä, mutta 1930- ja 1940-luvuilla parillisina vuosina rekisteröidyissä autoissa käytettiin mustapohjaisia kilpiä valkoisella fontilla, parittomina valkopohjaisia mustalla fontilla. Vuonna 1950 siirryttiin mustiin kilpiin valkoisilla kirjaimilla.