Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

MIELI ry: Suo­ma­lais­ten kokema kuor­mi­tus on kas­va­nut sel­väs­ti viime vuo­des­ta, nuorten ai­kuis­ten tilanne pa­hen­tu­nut en­ti­ses­tään

Suomalaiset ja etenkin nuoret aikuiset kokevat selvästi enemmän hyvinvointia uhkaavaa kuormitusta kuin vielä vuosi sitten, kertoo Suomen mielenterveys ry:n (MIELI) tuore kyselytutkimus.

Kaikista vastaajista lähes joka toinen (45 prosenttia) kertoo kokevansa kuormitusta, joka vähentää hyvinvointia ja jaksamista. 18–24-vuotiaista nuorista aikuisista kuormitusta kertoo kokevansa nyt jopa 77 prosenttia.

Vuosi sitten tehdyssä kyselyssä kuormitusta koki 38 prosenttia kaikista vastaajista ja 44 prosenttia nuorista aikuisista.

MIELI ry:n kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten kokema kuormitus on lisääntynyt viime vuodesta. Arkistokuva.
MIELI ry:n kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten kokema kuormitus on lisääntynyt viime vuodesta. Arkistokuva.
Kuva: Jussi Leinonen

Eniten suomalaisia kuormattavat tulevaisuuden epävarmuus sekä työhön ja terveyteen liittyvät asiat. Ukrainan sota näyttää lisänneen suomalaisten kuormitusta jonkin verran lisää.

Nuoret aikuiset kertovat, että heitä kuormittavat erityisesti opiskeluun liittyvät asiat, tulevaisuuden epävarmuus ja yksinäisyys. Lisäksi 18–24-vuotiaista kaksi kolmesta on kokenut uupumusta ja peräti 68 prosenttia masennusta tai ahdistusoireita.

Niiden vastaajien osuus, jotka eivät kokeneet lainkaan hyvinvointia vähentävää kuormitusta, oli kaikissa vastaajajoukoissa vähentynyt. Viime vuoden helmikuussa joka neljäs kertoi, etteivät he koe hyvinvointiaan heikentävää kuormitusta. Nyt heitä oli enää 18 prosenttia.

IROResearch toteutti suomalaisten kuormitusta mittaavan valtakunnallisen kyselytutkimuksen MIELI ry:n toimeksiannosta 8.–16. helmikuuta. Kyselyä täydennettiin Venäjän hyökkäystä koskevilla lisäkysymyksillä 15.–23. maaliskuuta. Kyselyyn vastasi tuhat Suomessa asuvaa, ja sen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä.