Kolumni
Tilaajille

Ko­ti­äi­ti on eläk­keen­sä an­sain­nut, täh­den­tää Pekka: "Hal­li­tuk­sen viesti suo­ma­lai­sil­le on selvä. Tämä maa ar­vos­taa lapsia, ja lapsen vas­taan­ot­ta­mis­ta sekä haluaa tukea per­hei­den eheyttä ja hy­vin­voin­tia."

Maamme tulevaisuutta rakennetaan kodeissa ja lapsiperheissä. Äidit ja isät kasvattavat lapsia, jotka aikanaan ottavat vastuun isänmaamme asioiden hoitamisesta. Yhteiskunnan tehtävänä on rakentaa puitteita sille, että jokaisella olisi mahdollisuus elää onnellinen ja tasapainoinen lapsuus.

Viime vuosina maassamme on vähitellen herätty ongelmaan, joka syntyy historiallisen alhaiseksi painuneesta syntyvyydestämme. Vuoden 2020 aikana syntyvyyden lasku kääntyi lievään nousuun.