Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kem­pe­leen kun­nan­joh­ta­ja Tuomas Lohi tietää, että myyn­tiin tulevat tontit viedään taas kä­sis­tä: "Ih­mi­set ar­vos­ta­vat ja tekevät va­lin­to­jaan lopulta hyvin ar­ki­sil­la pe­rus­teil­la -ja niihin kaik­kiin jo­kai­nen kunta voi itse toi­min­nal­laan vai­kut­taa"

Kempele
-
Kuva: ei tietoa

Kempele käynnisti menneellä viikolla tonttimyynnin vuodelle 2021. Jaossa on jo totuttuun tapaan nelisenkymmentä erikokoista asuintonttia Linnakankaan, Metsärinteen ja Sarkkirannan suosituilta asuinalueilta. Sijainniltaan parhaiksi arvioidut tontit myydään tarjouskilpailulla, loput arvotaan. Mikäli entinen meno jatkuu, tontit viedään tälläkin kertaa käsistä. Tontteja halajaa huomattavasti isompi joukko kuin tarjontaa on. Ja kunta rajaa tarjontaa, jotta sen palvelut pysyvät kasvun tahdissa.

Kempele on asettanut strategiassaan tavoitteeksi olla Suomen vetovoimaisin kunta. Mikäli asiaa tarkastellaan väestökasvun ja muuttoliikkeen näkökulmasta, tavoite on saavutettu vähintäänkin hyvin. Kempeleen väestö on kasvanut 1970-luvulta lähtien suhteellisesti eniten Suomessa. Eikä tahti ole hiipunut. Tänäkin vuonna kunnan väes­tökasvu yltää valtakunnan kärkijoukkoon sekä suhteellisesti että määrällisesti. Sama pätee muuttoliikkeeseen, joka on kuluvanakin vuonna jo reilut 200 asukasta plussalla (nettokasvu). Muutaman tuhannen asukkaan maaseututaajamasta on kypsynyt lähes 20 000 asukkaan energinen yritys-, palvelu- ja asutuskeskittymä.

Mihin Kempeleen imu perustuu? Tähän kysymykseen joudun usein vastaamaan.

"Vetovoima ei ole sattumankauppaa, eikä se perustu hokkuspokkustemppuihin."
Tuomas Lohi
Kunnanjohtaja

Yksiselitteistä vastausta vetovoimaan ei ole. Jokaisella rakentajalla ja muuttajalla on omat syynsä valita Kempele, mutta keskusteluissa toistuvat kuitenkin usein samat taustavaikuttimet. Kasvu luo suotuisaa ilmapiiriä ja ruokkii positiivista asennetta, myönteiset asukaskokemukset vahvistavat luottamusta kuntaan ja vireä elinkeinoelämä tukee dynaamista ja elinvoimaista mielikuvaa. Hyvä kuuluu kauas, varsinkin silloin, kun mahdollisimman moni kuntalainen saadaan kokemaan osansa tästä hyvästä ja viestimään siitä eteenpäin.

Kempeleen slogan on Hyvä kasvaa Kempeleessä, ja siihen kiteytyykin erinomaisesti Kempeleen vetovoiman juurisyy. Ihmiset arvostavat ja tekevät valintojaan lopulta hyvin arkisilla perusteilla. Ja niihin kaikkiin jokainen kunta voi itse toiminnallaan vaikuttaa.

Ensinnäkin kunnan on kyettävä tarjoamaan hyvät ja monipuoliset palvelut vauvasta vaariin. Toiseksi kunnan on sijaittava liikenteellisesti otollisella paikalla niin, että se on helposti saavutettavissa kulkuvälineestä riippumatta. Kolmanneksi kunnan vetovoiman kannalta merkityksellistä on se, että työpaikkavaranto on laaja ja se vahvistuu uusien yritysten myötä. Neljänneksi ihmiset arvostavat asuinalueiden viihtyisyyttä ja ulkoilu- ja liikuntaolosuhteiden monipuolisuutta. Viidenneksi asumiskustannusten kohtuullisuus lisää pitovoimaa. Kuudenneksi opiskelumahdollisuuksien on oltava hyvät perusopetuksesta toiselle asteelle, ja lähialueella korkea-asteelle. Sama pätee kulttuuritoimintaan. Näissä Kempele voi tukeutua osaltaan Ouluun, jonka läheisyys on kiistatta muutenkin kunnan kehityksen kannalta oleellista.

Vetovoima ei ole sattumankauppaa, eikä se perustu hokkuspokkustemppuihin. Kasvu on monen tekijän summa, mutta ennen kaikkea pitkäjänteisen ja linjakkaan työn tulosta. Päätöksenteossa ja viranhaltijatyössä on Kempeleessä totuttu hakemaan ratkaisuja ja toimimaan yhdessä. Palvelujen laadun ytimen muodostaa puolestaan osaava henkilöstö. Tämä kaikki meillä on, ja tähän kaikkeen tukeutuen ja luottaen Hyvä kasvaa Kempeleessä jatkossakin.


Tuomas Lohi

Kempeleen kunnanjohtaja, FT.