Kolumni
Tilaajille

Kari Vi­ro­lai­nen toteaa, että jos Eu­roop­pa on ar­vo­yh­tei­sö ja oi­keus­val­tioi­den perhe, tulisi sitä sel­lai­se­na puo­lus­taa

Lumijoki

Euroopan unionin sisällä käydään pintapuolista keskustelua oikeusvaltiokäsityksestä. Suomi on osallistunut tähän keskusteluun. Suomen perustuslain oikeusvaltiollinen tulkinta on niukka: ”Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.”

Opiskelin aikoinani valtio-oppia Lars-Öyvind Liljeströmin johdolla Kungälvissa. Oppitunnit pidettiin purjeveneessä Gullholmenin saaristossa. Öyvind oli henkilö Ahvenanmaan lipun suunnittelun takana. J.K. Paasikivi tuon lipun sitten hyväksyi. Oyvindin punainen risti Ruotsin lipun päällä tuli hyväksytyksi, kun punainen oli Ahvenanmaan maakuntaväri. Öyvind sanoi sen kyllä tulleen enemmän hänen omasta poliittisesta vakaumuksestaan.