Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kaleva Media käyn­nis­tää yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut uu­dis­taak­seen toi­min­ta­mal­le­jaan – mukana myös pai­kal­lis­leh­tien toi­mi­tuk­set

Kaleva Media aloittaa yhteistoimintaneuvottelut toimintamallien ja organisaation uudistamiseksi Kaleva365 Oy:ssa ja Pro Ratas Oy:ssa. Kaleva365 Oy:ssa neuvottelut koskevat sanomalehtien toimituksia, mainostuotantoa sekä painon ja jakelun esimiehiä. Pro Ratas Oy:ssa neuvottelut koskevat myyntiä, myynnin tukea ja hallintoa.

Kaleva365 Oy:ssa toiminnan uudelleenjärjestely voi alustavan arvion mukaan johtaa enimmillään 20 hengen työsuhteen ehtojen muutokseen tai irtisanomiseen. Pro Ratas Oy:ssa toiminnan uudelleenjärjestely voi alustavan arvion mukaan johtaa enimmillään seitsemän hengen työsuhteen ehtojen muutokseen, irtisanomiseen tai lomautukseen.

Muutosten taustalla vaikuttavat median digitalisoitumiskehitys, jota koronapandemia on entisestään nopeuttanut, sekä toimialalla tapahtuneet muutokset ja liiketoiminnan kannattavuushaasteet.

Neuvotteluissa käsiteltävillä toimintamallien muutoksilla ja organisaation uudistamisella pyritään varmistamaan laadukkaan paikallisen journalismin tekeminen toimituksissa.  Tavoitteena on saada muodostettua nykypäivän mediakulutukseen ja digitalisoituvan toimintaympäristön tuomiin muutoksiin tehokkaasti vastaava organisaatio. Samalla pyritään vahvistamaan Kaleva Median sanomalehtien keskinäistä toimituksellisesta yhteistyötä alueellisesti. Lehtinimikkeiden lakkauttamisia ei ole suunnitteilla.