Kempele: Lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­mos­ta saa lainata kir­jas­to­kor­til­la mo­ni­puo­lis­ta vä­li­neis­töä – il­mai­sek­si

Lakeuden historia: "Jä­sen­mak­su mää­ri­tel­tiin mai­to­lit­rois­sa" – Veijo muis­te­lee unoh­duk­siin jääneen jär­jes­tön his­to­riaa

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ener­gia­oma­va­rai­suu­teen tulee pyrkiä ri­peäs­ti hyö­dyn­täen EU:n ja kan­sal­li­sen kaikkia ra­hoi­tus­me­ka­nis­me­ja, jy­räh­tää Raimo

-
Kuva: Eduskunnan valokuvaaja
Eduskunnasta

Kulunutta kesää muistellessa tuli mieleeni yksi Ilkamasketsi. Me vanhemmat muistamme Ilkamat TV-ohjelman. Sketsi kuuluu näin: Nainen istuu puiston reunassa penkillä. Mies saapuu ja istuu penkille naisen viereen ja toteaa, ei ole ollut kesässä hurraamista. Nainen mitään puhumatta mottaa miestä päähän laukullaan ja rientää pois. Mies jää istumaan penkille ja tuumaa, ei ole syksyssäkään hurraamista. Samaa voidaan sanoa kuluneen kesän energiapoliittisesta tilanteesta, eikä syksyssäkään ole hurraamista.

Monivaiheisen koronan ja Venäjän aloittaman Ukrainan sodan vaikutuksesta koko Eurooppa on energian saatavuuden osalta sekaisin. Nyt tarvittaisiin yhtenäistä Eurooppaa energiamarkkinoiden oikeudenmukaisen saatavuuden turvaamiseksi jokaiselle Euroopan maalle. Esimerkiksi yhteisestä sähkön hintakatosta sopiminen ja kaasun sekä sähkönhintasuhteen erottamisesta toisistaan.

Myös energiayhtiöiden vakuusvaatimuksissa tulee ottaa huomioon yhtiöt, joilla ei ole omaa tuotantoa, jotta yhtiöiden konkursseilta vältytään. Sellainen sähköyhtiö, jolla on omaa tuotantoa, pärjää paremmin energiakriisi tilanteessa.

Saksan luottamuksen Venäjään on täytynyt olla vahva, kun ovat maakaasun saatavuuden uskoneet Venäjän varaan. Saksa luopui ydinenergiasta ja halusi kaikesta fossiilisesta energiasta eroon. Voi sanoa, on lähdetty sutta pakoon niin tulikin karhu vastaan. Saksan energiapolitiikka on kaksijakoista. Tuotetaan omassa maassa niin sanottua vihreää energiaa ja ostetaan ulkoa fossiilinenergia.

Ei ole Suomenkaan harjoittaman energiapolitiikantie kullankeltainen. Suomen ja Venäjän luottamukselliset suhteet ovat olleet usean vuosikymmenen hyvät.

On syntynyt suhde, johon uskottu, kun on lähdetty tekemään investointeja Venäjälle. Riskiarviot pettivät pahasti, vaikka hälytyskellojen olisi pitänyt soida, kun 2014 Venäjä miehitti Krimin.  Houkutus on ollut suuri edullisen energian johdosta, ja on varmaan arvioitu hyvä kasvun ja toiminnallisen tuloksen teon mahdollisuus.

”Ei ole Suomenkaan harjoittaman energiapolitiikan tie kullan-keltainen.”

Valtionyhtiöiden toimivan johdon palkkiojärjestelmä on osaltaan lisännyt riskinottoa. Silloin, kun valtionyhtiöllä on mennyt hyvin, on myös valtio saanut osansa tuotosta. Harmillisinta on tilanne, jossa veronmaksajat joutuvat maksamaan riskillä tehdyt investoinnit ulkomaille.

Suomessa on tilanteeseen reagoitu nopeasti ja tämä on johtanut päättäväisiin toimenpiteisiin energiansaannin turvaamiseksi ja energiariippuvuuden vähentämiseksi Venäjältä. Muutos vauhdittaa fossiilisten energiaratkaisujen korvaamista uusiutuvilla energialähteillä voi nopeuttaa vihreää siirtymää.

Suomella on hyvät mahdollisuudet olla kärkimaa maailmassa päästöttömän energian tuotannossa. Sitä ennen on saatava omaenergiantuotanto toimivalle tasolle.

EU:n tulisi saada aikaan nopeasti päätökset, jolloin voidaan kansallisen tason päätöksillä saada aikaan ratkaisu, joka tukee kansalaisten pärjäämistä inflaation nostamien energiahintojen kurimuksessa.

Energiaomavaraisuuteen tulee pyrkiä ripeästi hyödyntäen EU:n ja kansallisen kaikkia rahoitusmekanismeja.

Raimo PiirainenKirjoittaja on SDP:n kansanedustaja Kajaanista.