Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kolumni

Autoilu tar­vit­see puo­lus­ta­jia, muis­tut­taa Pekka: "Hy­vä­kun­toi­nen tie on myös il­mas­to­te­ko, koska polt­to­ai­neen kulutus laskee hy­vä­pin­tai­sil­la teillä"

-
Kuva: Jukka Leinonen
Eduskunnasta

Lähes kolmesataa tuhatta ihmistä on liittynyt Facebookissa jäseneksi ryhmään, jonka nimi on ”Stop autoilijoiden kuritukselle”. Ryhmän suosio osaltaan kertoo huolesta, joka monilla suomalaisilla on siitä, miten eläminen ja yrittäminen turvataan pitkien välimatkojen maassa.

Ryhmä luovutti kansanedustajille adressin, joka esittää muun muassa kohtuullisempaa autoilun verotusta ja riittävästi rahoitusta maanteiden kunnossapitoon. Sain olla vastaanottamassa adressia elokuun alussa Helsingissä.

Koska liikenne- ja viestintäministeri ei ollut paikalla, jätin hänelle kirjallisen kysymyksen siitä, miten hän autoilijoiden ehdotuksiin suhtautuu.

On tosiasia, että autoilu on usein liian helposti nähty rahan keräämisen kohteena. Olemme jo ajat sitten ohittaneet pisteen, jossa autoilu on kuitenkin tavalliselle kansalaiselle ja monelle yritykselle liian kallista.

Joidenkin vieraantumista suomalaisten arjesta osoittaa, että viime aikoinakin jotkut ovat väläytelleet polttoaineverotuksen nostoa ilmastonmuutoksen torjunnan tai verotulojen saamisen nimissä.

Keskustasta olemme jyrkästi torjuneet korotukset ja todenneet, että tämä hallitus ei tule nostamaan polttoaineiden verotusta.

Veronkorotusten tie on kuljettu loppuun.

Pitkien välimatkojen Suomessa yksityisautoilu on arjen välttämättömyys, koska korvaavia kulkumuotoja ei ole. Tavaraliikenteestämme taas yli 90 prosenttia liikkuu kumipyörien päällä.

Ilmastonmuutosta ei torjuta vaikeuttamalla suomalaisten elämää. Sen sijaan meidän tulee esimerkiksi suosia uusiutuvia polttoaineita ja edistää kotimaista maa- ja metsätaloutta.

Autot kehittyvät. Ne esimerkiksi kuluttavat yhä vähemmän polttoainetta. Tämän vuoksi valtio saa entistä vähemmän verotuloja polttoaineista.

Nykyisin polttoaineveroja kerätään noin 2,5 miljardia euroa vuodessa. Verotulojen pudotus on pois yhteiskunnan palveluista, mikäli niitä ei korvata. Tämänkin takia on pohdittava vaihtoehtoista verotusjärjestelmää.

Sähkö- ja kaasuautot sekä muut fossiilittomat ratkaisut yleistyvät vähitellen. Suuri osa suomalaisista ajaa silti vielä pitkään bensa- tai dieselautolla. Nyt on huolehdittava, että nämä autoilijat eivät joudu muutosten maksajiksi.

Keskustan kanta on, että kun otamme käyttöön uusiutuvia polttoaineita, ne eivät saa nostaa liikkumisen hintaa. Nousun uhatessa esimerkiksi veroja on laskettava. Hallituksessa näihin asioihin voi vaikuttaa.

Nähtävästi keskusta on ainoa puolue, joka on esittänyt ratkaisun siihen, että autoilu olisi edelleen muutosten keskellä mahdollista koko Suomessa. Keskustan mallissa autoilu olisi edullisempaa siellä, missä välimatkat ovat pitempiä ja joukkoliikennettä on vähemmän.

Ajettuihin kilometreihin perustuva malli olisi turvallinen ja oikeudenmukainen tapa. Se helpottaisi pohjoisessa ja muualla pitkien välimatkojen päässä asuvien arkea. Mallissa otettaisiin huomioon myös ammattiliikenteen tarpeet.

Toinen ajankohtainen asia, johon olemme liikenne- ja viestintävaliokunnassakin kiinnittäneet huomiota, on maanteiden kunto. Tällä hallituskaudella väylien kunnossapitoon on saatu lisää rahaa, mutta edelleen erityisesti alempiasteisen tieverkon kunto on paikoin surkea.

Kunnossa olevat tiet ovat välttämättömyys niin koululaisten turvallisuuden kuin elinkeinoelämän ja huoltovarmuuden kannalta.

Hyväkuntoinen tie on myös ilmastoteko, koska polttoaineen kulutus laskee hyväpintaisilla teillä.

Muutosten keskellä pelkkä eri asioiden vastustaminen ei riitä. Sen sijaan tarvitaan realistisia ratkaisuja ja autoilijoiden edunvalvontaa yli puoluerajojen.

Pekka Aittakumpu

Kirjoittaja on oululainen Keskustan kansanedustaja.