Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Yritystoiminnan kehittäminen
Owatec valmistaa jäteveden käsittelyyn merikontteja, jotka ratkaisevat asiakkaiden ongelmia kohta myös ulkomailla –"Vedenkäsittelyn tarpeet ovat samankaltaiset kaikkialla maailmassa"

Owatec val­mis­taa jä­te­ve­den kä­sit­te­lyyn me­ri­kont­te­ja, jotka rat­kai­se­vat asiak­kai­den on­gel­mia kohta myös ul­ko­mail­la –"­Ve­den­kä­sit­te­lyn tarpeet ovat sa­man­kal­tai­set kaik­kial­la maail­mas­sa"

10.02.2021 18:55
Tilaajille
"Sanahelinän sijasta olen saanut konkre­tiaa ja työkaluja oman yrityksen toiminnan kehittämiseksi" – valmennukseen osallistuneet yrittäjä kiittelee koulutusta, ja jos uusia innokkaita löytyy tarpeeksi, valmennusta jatketaan

"Sa­na­he­li­nän sijasta olen saanut konk­re­tiaa ja työ­ka­lu­ja oman yri­tyk­sen toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sek­si" – val­men­nuk­seen osal­lis­tu­neet yrit­tä­jä kiit­te­lee kou­lu­tus­ta, ja jos uusia in­nok­kai­ta löytyy tar­peek­si, val­men­nus­ta jat­ke­taan

14.11.2020 15:00
Tilaajille