Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Vanha pappila
Arkistojen kätköistä: Limingan pappilan remontti valmistui 12 vuotta sitten –mutta mitä kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa rakennuksessa oikein tehtiin?

Ar­kis­to­jen kät­köis­tä: Li­min­gan pap­pi­lan re­mont­ti val­mis­tui 12 vuotta sitten –mutta mitä kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti ar­vok­kaas­sa ra­ken­nuk­ses­sa oikein teh­tiin?

14.02.2021 19:02
Tilaajille
Uuden pappilan rakennustöiden aloittamiselle ei vieläkään tarkkaa aikataulua – Kempeleen seurakunta ja vakuutusyhtiö jatkavat neuvotteluja tulipalon korvaussummasta: "On ollut yllätys, että asia on edennyt näin hitaasti"

Uuden pap­pi­lan ra­ken­nus­töi­den aloit­ta­mi­sel­le ei vie­lä­kään tarkkaa ai­ka­tau­lua – Kem­pe­leen seu­ra­kun­ta ja va­kuu­tus­yh­tiö jat­ka­vat neu­vot­te­lu­ja tu­li­pa­lon kor­vaus­sum­mas­ta: "On ollut yl­lä­tys, että asia on edennyt näin hi­taas­ti"

22.01.2021 17:06
Tilaajille
Kempeleen kirkkovaltuusto hyväksyi Vanhan pappilan uudisrakennuksen suunnitelmat – kirkollisvero pysyy entisellään, jäsenmäärässä uusi ennätys

Kem­pe­leen kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi Vanhan pap­pi­lan uu­dis­ra­ken­nuk­sen suun­ni­tel­mat – kir­kol­lis­ve­ro pysyy en­ti­sel­lään, jä­sen­mää­räs­sä uusi ennätys

14.10.2020 16:03
Tilaajille
Zeurahuone Vanhan pappilan uudisrakennuksen nimeksi? Seurakuntalaisilta lukuisia nimiehdotuksia

Zeu­ra­huo­ne Vanhan pap­pi­lan uu­dis­ra­ken­nuk­sen ni­mek­si? Seu­ra­kun­ta­laisil­ta lu­kui­sia ni­mi­eh­do­tuk­sia

01.10.2020 06:30