Uudisrakentaminen
Käyttöön jo marraskuussa -Salonpään uuden koulun siisteyteen ja puhtauteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Käyt­töön jo mar­ras­kuus­sa -Sa­lon­pään uuden koulun siis­tey­teen ja puh­tau­teen on kiin­ni­tet­ty eri­tyis­tä huo­mio­ta.

26.08.2021 18:00
Tilaajille
Katso upeat havainnekuvat tulevasta lukiosta: Lukion remontin ja Heikki Sarvela -salin uudisrakennuksen hintalappu 0,6 miljoonaa euroa aiempaa arviota suurempi – "Haluamme onnistua ja välttyä riskeiltä"

Katso upeat ha­vain­ne­ku­vat tu­le­vas­ta lu­kios­ta: Lukion re­mon­tin ja Heikki Sarvela -salin uu­dis­ra­ken­nuk­sen hin­ta­lap­pu 0,6 mil­joo­naa euroa aiempaa arviota suu­rem­pi – "Ha­luam­me on­nis­tua ja välttyä ris­keil­tä"

20.04.2021 16:00
Tilaajille
Vuonna 1957 valmistunut Limingan Koulutuskeskuksen päärakennus halutaan pois ja tilalle uusi – Viipurilaiset juuret omaava keskus otti vastikään käyttöön uusia osastotiloja

Vuonna 1957 val­mis­tu­nut Li­min­gan Kou­lu­tus­kes­kuk­sen pää­ra­ken­nus ha­lu­taan pois ja tilalle uusi – Vii­pu­ri­lai­set juuret omaava keskus otti vast­ikään käyt­töön uusia osas­to­ti­lo­ja

11.12.2020 12:00
Tilaajille