Turvallisuusvartiointi
Vartijan yö on lakeudella pitkä – kaasuun tai voimankäyttöön hän joutuu turvautumaan kuitenkin harvoin, sillä paras selvittelyase on puhejudo

Var­ti­jan yö on la­keu­del­la pitkä – kaasuun tai voi­man­käyt­töön hän joutuu tur­vau­tu­maan kui­ten­kin har­voin, sillä paras sel­vit­te­ly­ase on pu­he­ju­do

28.05.2021 19:01
Tilaajille