Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tietyöt
Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus aloittaa rahoitushaun yritysten toiminnalle tärkeiden liikenneyhteyksien parantamiseksi

Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kus aloit­taa ra­hoi­tus­haun yri­tys­ten toi­min­nal­le tär­kei­den lii­ken­ne­yh­teyk­sien pa­ran­ta­mi­sek­si

02.09.2023 11:00 1
Kempeleentien työmaa etenee aikataulussa – Uudet kaistat pyritään aukaisemaan liikenteelle jo elokuun alkupuolella

Kem­pe­leen­tien työmaa ete­nee­ ai­ka­tau­lus­sa – Uu­det kaistat py­ri­tään au­kai­se­maan lii­ken­teel­le jo elokuun al­ku­puo­lel­la

02.08.2023 18:00
Tilaajille
Kehittämissuunnittelu valtateille 4 ja 8 välillä Haaransilta – Lapinkangas on käynnistynyt

Ke­hit­tä­mis­suun­nit­te­lu val­ta­teil­le 4 ja 8 välillä Haa­ran­sil­ta – La­pin­kan­gas on käyn­nis­ty­nyt

14.04.2023 14:13
Tilaajille
Tietyöt ovat alkaneet – pisin päällystystyö tehdään kantatiellä 86 Limingan ja Paavolan välillä

Tietyöt ovat al­ka­neet – pisin pääl­lys­tys­työ tehdään kan­ta­tiel­lä 86 Li­min­gan ja Paa­vo­lan välillä

01.06.2022 09:20
Eteläsuomentien-Ollilantien tiesuunnittelu käyntiin: Kempeleentien ajoradat eritellään korotetulla keskialueella – K-Supermarketin nelihaaraliittymä muuttuu kiertoliittymäksi

Ete­lä­suo­men­tien-Ol­li­lan­tien tie­suun­nit­te­lu käyn­tiin: Kem­pe­leen­tien ajo­ra­dat eri­tel­lään ko­ro­te­tul­la kes­ki­alueel­la – K-Su­per­mar­ke­tin ne­li­haa­ra­liit­ty­mä muuttuu kier­to­liit­ty­mäk­si

02.06.2021 15:01
Tilaajille