Stora Enson Oulun tehdas
Stora Enson Oulun kartonkitehdas nielee 130 rekkakuormallista kuitupuuta päivässä – puuta tarvitaan vuodessa puoli miljoonaa kuutiota enemmän kuin paperitehtaan aikana

Stora Enson Oulun kar­ton­ki­teh­das nielee 130 rek­ka­kuor­mal­lis­ta kui­tu­puu­ta päi­väs­sä – puuta tar­vi­taan vuo­des­sa puoli mil­joo­naa kuu­tio­ta enemmän kuin pa­pe­ri­teh­taan aikana

30.03.2021 18:00
Tilaajille
Kartonki kaipaa lisää kuitupuuta – uusia leimikoita haetaan turvemailta

Kar­ton­ki kaipaa lisää kui­tu­puu­ta – uusia lei­mi­koi­ta haetaan tur­ve­mail­ta

07.12.2020 06:08
Tilaajille