Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Sauli Niinistö
Kempeleläislähtöinen Jani Raappana tasavallan presidentin ulko- ja turvallisuuspoliittiseksi neuvonantajaksi

Kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Jani Raap­pa­na ta­sa­val­lan pre­si­den­tin ulko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­sek­si neu­vo­nan­ta­jak­si

16.08.2023 09:00
Tilaajille
Niinistö paikallislehtien päätoimittajille: Suomi ei ole valmis luovuttamaan Horneteja niiden käyttöiän aikana

Nii­nis­tö pai­kal­lis­leh­tien pää­toi­mit­ta­jil­le: Suomi ei ole valmis luo­vut­ta­maan Hor­ne­te­ja niiden käyt­töiän aikana

24.03.2023 17:11
Paikallislehtien päätoimittajat tapaavat jälleen tasavallan presidentti Niinistön – torstain vaikuttajatapaamisessa esillä vahvasti Nato

Pai­kal­lis­leh­tien pää­toi­mit­ta­jat ta­paa­vat jälleen ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Nii­nis­tön – ­tors­tain vai­kut­ta­ja­ta­paa­mi­ses­sa esillä vah­vas­ti Nato

19.03.2023 15:00
Presidentti Niinistö piti tiedotustilaisuuden Ukrainan tilanteeseen liittyen – katso tästä tallenne

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö piti tie­do­tus­ti­lai­suu­den Uk­rai­nan ti­lan­tee­seen liit­tyen – katso tästä tal­len­ne

22.02.2022 12:54
Lakeudelle liuta itsenäisyyspäivänä annettavia kunniamerkkejä: Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki Kempeleeseen, ritarikuntien ansioristejä alueelle useita

La­keu­del­le liuta it­se­näi­syys­päi­vä­nä an­net­ta­via kun­nia­merk­ke­jä: Suomen Val­koi­sen Ruusun ri­ta­ri­merk­ki Kem­pe­lee­seen, ri­ta­ri­kun­tien an­sio­ris­te­jä alueel­le useita

02.12.2020 13:49
Tilaajille
Paikallislehtien valtakunnallinen Antti-patsas tasavallan presidentti Sauli Niinistölle –Paikallislehdet haluavat kiittää presidentti Niinistöä siitä, että hän on omasta roolistaan ottanut voimakkaasti kantaa paikallislehdistön puolesta

Pai­kal­lis­leh­tien val­ta­kun­nal­li­nen Ant­ti-pat­sas ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­töl­le –Pai­kal­lis­leh­det ha­lua­vat kiittää pre­si­dent­ti Nii­nis­töä siitä, että hän on omasta roo­lis­taan ottanut voi­mak­kaas­ti kantaa pai­kal­lis­leh­dis­tön puo­les­ta

30.11.2020 12:04