Retkeilyreitistö
Hailuodon ensimmäinen Luovakunta-osaamispaja tuotti tietoa ja kehittämisehdotuksia – nyt pajoissa ryhdytään pohtimaan, miten ideoita viedään eteenpäin

Hai­luo­don en­sim­mäi­nen Luo­va­kun­ta-osaa­mis­pa­ja tuotti tietoa ja ke­hit­tä­mis­eh­do­tuk­sia – nyt pa­jois­sa ryh­dy­tään poh­ti­maan, miten ideoita viedään eteen­päin

03.11.2021 19:00
Tilaajille
Nuoria osaajia etsitään kehittämään Hailuotoa – Osaamispajoissa mietittiin retkeilyreitistöä, kyläkeskuksen ilmettä ja yhteisöllisyyden lisäämistä.

Nuoria osaajia et­si­tään ke­hit­tä­mään Hai­luo­toa – Osaa­mis­pa­jois­sa mie­tit­tiin ret­kei­ly­rei­tis­töä, ky­lä­kes­kuk­sen ilmettä ja yh­tei­söl­li­syy­den li­sää­mis­tä.

23.05.2021 06:01
Tilaajille