Perämeren hyljekanta
Kuusi harmaahyljettä rysän vangiksi – Hailuotolaisen Marko Välimäen mukaan verkkopyynti on lähes mahdotonta hylkeiden vuoksi: "Laitoin tunniksi 40 verkkoa koepyyntiin, ja kaksi hallia oli heti paikalla. Saaliiksi sain yhden siian."

Kuusi har­maa­hyl­jet­tä rysän van­gik­si – Hai­luo­to­lai­sen Marko Vä­li­mäen mukaan verk­ko­pyyn­ti on lähes mah­do­ton­ta hyl­kei­den vuoksi: "Lai­toin tun­nik­si 40 verkkoa koe­pyyn­tiin, ja kaksi hallia oli heti pai­kal­la. Saa­liik­si sain yhden siian."

12.10.2020 16:48
Tilaajille