Pelastusliikelaitos
Pelastusliikelaitoksen suunnittelema varallaolojärjestelmän purkaminen saa lausuntokierroksella tylytystä: "Nykyisen järjestelmän purkaminen vaarantaa monien kuntien turvallisuuden", jyrähtää Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttila

Pe­las­tus­lii­ke­lai­tok­sen suun­nit­te­le­ma va­ral­la­olo­jär­jes­tel­män pur­ka­mi­nen saa lau­sun­to­kier­rok­sel­la ty­ly­tys­tä: "Ny­kyi­sen jär­jes­tel­män pur­ka­mi­nen vaa­ran­taa monien kuntien tur­val­li­suu­den", jy­räh­tää Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja Vesa Anttila

29.10.2020 11:48
Tilaajille