Palo- ja pelastustoimi
Pelastustoimi hakee uutta sijaintia Kempeleen paloasemalle – Alueiden saavutettavuus kohenisi lähdettäessä liikkeelle Vesitornin ja rautatien väliseltä alueelta

Pe­las­tus­toi­mi hakee uutta si­jain­tia Kem­pe­leen pa­lo­ase­mal­le – Aluei­den saa­vu­tet­ta­vuus ko­he­ni­si läh­det­täes­sä liik­keel­le Ve­si­tor­nin ja rau­ta­tien vä­li­sel­tä alueel­ta

04.02.2021 09:00
Tilaajille
Varallaolo ei lopu kertaheitolla – voi mennä vappuunkin, sanoo Oulu-Koillismaan pelastusjohtaja Petteri Helisten

Va­ral­la­olo ei lopu ker­ta­hei­tol­la – voi mennä vap­puun­kin, sanoo Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­joh­ta­ja Petteri He­lis­ten

20.01.2021 08:59
Tilaajille
Pelastusliikelaitoksen suunnittelema varallaolojärjestelmän purkaminen saa lausuntokierroksella tylytystä: "Nykyisen järjestelmän purkaminen vaarantaa monien kuntien turvallisuuden", jyrähtää Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttila

Pe­las­tus­lii­ke­lai­tok­sen suun­nit­te­le­ma va­ral­la­olo­jär­jes­tel­män pur­ka­mi­nen saa lau­sun­to­kier­rok­sel­la ty­ly­tys­tä: "Ny­kyi­sen jär­jes­tel­män pur­ka­mi­nen vaa­ran­taa monien kuntien tur­val­li­suu­den", jy­räh­tää Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja Vesa Anttila

29.10.2020 11:48
Tilaajille