Pappeus
Lumijoen seurakunnan v. kirkkoherra Salla Autere on vahva tasa-arvon kannattaja –  "Evankeliumi, eli ilosanoma, on se meidän pääviestimme"

Lu­mi­joen seu­ra­kun­nan v. kirk­ko­her­ra Salla Autere on vahva ta­sa-ar­von kan­nat­ta­ja –  "E­van­ke­liu­mi, eli ilo­sa­no­ma, on se meidän pää­vies­tim­me"

12.09.2021 01:31
Tilaajille