Oulun seurakunnat
Nuorisotyönohjaajan virka pois, perhetoiminnan ohjaajan virka perustetaan – Oulunsalon seurakuntatalon remontti on aikataulutettu taloussuunnitelmassa vuosille 2023-2024

Nuo­ri­so­työn­oh­jaa­jan virka pois, per­he­toi­min­nan oh­jaa­jan virka pe­rus­te­taan – Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta­ta­lon re­mont­ti on ai­ka­tau­lu­tet­tu ta­lous­suun­ni­tel­mas­sa vuo­sil­le 2023-2024

08.12.2021 15:00
Tilaajille