Oulu-opiston taidekoulu
Oulunsalolaisnuoret tuovat näyttämölle vanhan klassikkotekstin – Arsenikkia ja vanhaa pitsiä on nuorten teatteriryhmän ensimmäinen koko illan näytelmä

Ou­lun­sa­lo­lais­nuo­ret tuovat näyt­tä­möl­le vanhan klas­sik­ko­teks­tin – Ar­se­nik­kia ja vanhaa pitsiä on nuorten teat­te­ri­ryh­män en­sim­mäi­nen koko illan näy­tel­mä

20.11.2020 10:20 0
Tilaajille