OSAO Limingan ja Kempeleen yksikkö
Kempeleläinen Noora kilpailee viherrakentamisen finaalissa Zimmarin edustalla – Taitaja2021 -kilpailu on poikkeuksellisesti hajautettu 13 paikkakunnalle

Kem­pe­le­läi­nen Noora kil­pai­lee vi­her­ra­ken­ta­mi­sen fi­naa­lis­sa Zim­ma­rin edus­tal­la – Taitaja2021 -kil­pai­lu on poik­keuk­sel­li­ses­ti ha­jau­tet­tu 13 paik­ka­kun­nal­le

19.05.2021 09:00
Tilaajille
Emäntäkoulu etsii uutta omistajaa –talotekniikan ja pihan remontoimiseen on alustavasti varauduttu

Emän­tä­kou­lu etsii uutta omis­ta­jaa –ta­lo­tek­nii­kan ja pihan re­mon­toi­mi­seen on alus­ta­vas­ti va­rau­dut­tu

04.04.2021 13:00
Tilaajille