Olli Immonen
"Erityisesti humanitaarisen maahanmuuton vetovoimatekijät on karsittava minimiin", kirjoittaa kansanedustaja Olli Immonen.
Kolumni

"E­ri­tyi­ses­ti hu­ma­ni­taa­ri­sen maa­han­muu­ton ve­to­voi­ma­te­ki­jät on kar­sit­ta­va mi­ni­miin", kir­joit­taa kan­san­edus­ta­ja Olli Im­mo­nen.

04.01.2022 16:11
Sote myrkkyä syrjäseutujen lähipalveluille: "Maaseutukunnissa uudistus merkitsee sitä, että ensin menee valta kunnilta ja sen jälkeen lähtevät sote-palvelut.", kirjoittaa kansanedustaja Olli Immonen
Kolumni

Sote myrkkyä syr­jä­seu­tu­jen lä­hi­pal­ve­luil­le: "Maa­seu­tu­kun­nis­sa uu­dis­tus mer­kit­see sitä, että ensin menee valta kun­nil­ta ja sen jälkeen läh­te­vät so­te-pal­ve­lut.", kir­joit­taa kan­san­edus­ta­ja Olli Immonen

15.06.2021 15:17