Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

NUTS
Mitä järkeä on 326 kilometrin polkujuoksussa? Lumijokinen Eero kertoo, mikä houkutteli yli 5 500 osallistujaa kesän NUTS-tapahtumiin

Mitä järkeä on 326 ki­lo­met­rin pol­ku­juok­sus­sa? Lu­mi­jo­ki­nen Eero kertoo, mikä hou­kut­te­li yli 5 500 osal­lis­tu­jaa kesän NUTS-ta­pah­tu­miin

16.09.2023 11:00
Tilaajille
Tuhdisti maastopyöräilyä edessä viikonloppuna: Limingan Rantakylässä pääsevät myös mattimeikäläiset halutessaan pyöräilemään 24 tuntia putkeen: "Emme halua näyttäytyä vakavana kilpailutapahtumana, vaan painotamme hauskanpitoa ja elämystä"

Tuh­dis­ti maas­to­pyö­räi­lyä edessä vii­kon­lop­pu­na: Li­min­gan Ran­ta­ky­läs­sä pää­se­vät myös mat­ti­mei­kä­läi­set ha­lu­tes­saan pyö­räi­le­mään 24 tuntia put­keen: "Emme halua näyt­täy­tyä va­ka­va­na kil­pai­lu­ta­pah­tu­ma­na, vaan pai­no­tam­me haus­kan­pi­toa ja elä­mys­tä"

06.06.2022 14:47
Tilaajille