Nuorisorikollisuus
Poliisi huolissaan lasten ja nuorten huumeiden käytön kasvusta – "Viime vuonna kasvoi erityisesti nuorten tyttöjen huumeiden käyttö"

Poliisi huo­lis­saan lasten ja nuorten huu­mei­den käytön kas­vus­ta – "Viime vuonna kasvoi eri­tyi­ses­ti nuorten tyt­tö­jen huu­mei­den käyttö"

09.03.2021 15:00
Janne Heikkinen haluaa pysäyttää jengiväkivallan: "On rehellistä sanoa, ettei pääkaupunkimme kadut ole pimeään aikaan enää niin turvallisia kaikille nuorille, mihin olemme aikaisemmin tottuneet"
Kolumni Janne Heikkinen

Janne Heik­ki­nen haluaa py­säyt­tää jen­gi­vä­ki­val­lan: "On re­hel­lis­tä sanoa, ettei pää­kau­pun­kim­me kadut ole pimeään aikaan enää niin tur­val­li­sia kai­kil­le nuo­ril­le, mihin olemme ai­kai­sem­min tot­tu­neet"

23.12.2020 07:11
Kansanedustaja Hanna Sarkkinen: "Nuorten tekemiin rikoksiin ja erityisesti väkivallantekoihin tulee suhtautua äärimmäisellä vakavuudella – On meidän aikuisten tehtävä varmistaa, että jokainen nuori voi kasvaa omaksi itsekseen turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä, jossa on sekä rakkautta että rajoja"
Kolumni Hanna Sarkkinen

Kan­san­edus­ta­ja Hanna Sark­ki­nen: "Nuor­ten te­ke­miin ri­kok­siin ja eri­tyi­ses­ti vä­ki­val­lan­te­koi­hin tulee suh­tau­tua ää­rim­mäi­sel­lä va­ka­vuu­del­la – On meidän ai­kuis­ten tehtävä var­mis­taa, että jo­kai­nen nuori voi kasvaa omaksi it­sek­seen tur­val­li­ses­sa ja hy­väk­sy­väs­sä il­ma­pii­ris­sä, jossa on sekä rak­kaut­ta että rajoja"

17.11.2020 12:46