Metsästäjätutkinto
Ampumakokeessa pitää osua neljä kertaa ruokalautasen kokoiselle alueelle – metsästys on yhteisöllisen harrastuksen lisäksi tärkeä riistanhoidon muoto

Am­pu­ma­ko­kees­sa pitää osua neljä kertaa ruo­ka­lau­ta­sen ko­koi­sel­le alueel­le – met­säs­tys on yh­tei­söl­li­sen har­ras­tuk­sen lisäksi tärkeä riis­tan­hoi­don muoto

03.08.2022 06:00
Tilaajille