Maastoliikuntareitit
Kempeleeseen valmistuu liki 40 kilometrinen ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu maastoliikuntareitti – Ehdotus asiasta jätettiin valtuustoaloitteessa jo 13 vuotta sitten

Kem­pe­lee­seen val­mis­tuu liki 40 ki­lo­met­ri­nen ym­pä­ri­vuo­ti­seen käyt­töön tar­koi­tet­tu maas­to­lii­kun­ta­reit­ti – Ehdotus asiasta jä­tet­tiin val­tuus­to­aloit­tees­sa jo 13 vuotta sitten

07.10.2020 16:00
Tilaajille