Maankäyttösopimukset
Sähköverkkoyhtiö Elenian toiminta-alueella on umpeutumassa vanhoja maankäyttösopimuksia – Mikäli sähköverkkoyhtiön ja maanomistajan keskinäiset neuvottelut eivät johda yhteiseen näkemykseen, voidaan asia viedä kunnissa lautakuntakäsittelyyn

Säh­kö­verk­ko­yh­tiö Elenian toi­min­ta-alueel­la on um­peu­tu­mas­sa vanhoja maan­käyt­tö­so­pi­muk­sia – Mikäli säh­kö­verk­ko­yh­tiön ja maan­omis­ta­jan kes­ki­näi­set neu­vot­te­lut eivät johda yh­tei­seen nä­ke­myk­seen, voidaan asia viedä kun­nis­sa lau­ta­kun­ta­kä­sit­te­lyyn

20.10.2020 17:22 0
Tilaajille