Lukijapalaute
"Paikallislehteä tehdään lukijoille heitä kiinnostavista tai huolestuttavista asioista. Lehti ei ole minkään etupiirin brändinrakentaja" – Heli muistuttaa, ettei toimitus kylvä tietoisesti eripuraa tai vastakkainasettelua
Kolumni

"Pai­kal­lis­leh­teä tehdään lu­ki­joil­le heitä kiin­nos­ta­vis­ta tai huo­les­tut­ta­vis­ta asiois­ta. Lehti ei ole minkään etu­pii­rin brän­din­ra­ken­ta­ja" – Heli muis­tut­taa, ettei toi­mi­tus kylvä tie­toi­ses­ti eri­pu­raa tai vas­tak­kain­aset­te­lua

08.12.2021 02:33
Tilaajille