lisämääräraha
Kunnanhallitus keskeytti Kempeleen Kirkonkylän koulun väistötilahankinnan – kuluvan vuoden talousarvioon määrärahaylityksiä yli 2,6 miljoonan euron edestä

Kun­nan­hal­li­tus kes­keyt­ti Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län koulun väis­tö­ti­la­han­kin­nan – ­ku­lu­van vuoden ta­lous­ar­vioon mää­rä­ra­ha­yli­tyk­siä yli 2,6 mil­joo­nan euron edestä

31.08.2021 15:28
Tilaajille