Liminganlahden kehittäminen
Päätoimittaja-Sauli iloitsee Liminganlahden kehittämisen etenemisestä –matkailun master planin realistiset visiot nyt toteutukseen
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li iloit­see Li­min­gan­lah­den ke­hit­tä­mi­sen ete­ne­mi­ses­tä –mat­kai­lun master planin rea­lis­ti­set visiot nyt to­teu­tuk­seen

11.11.2020 01:37
Tilaajille
Kunnanvaltuustossa huomautettiin, että The Tötterö voisi olla Liminganlahden vetovoimakohde, mutta kaikki eivät olleet suinkaan samaa mieltä: "Tötterön suunnitelmat voisi myydä Oulun huvipuistolle"

Kun­nan­val­tuus­tos­sa huo­mau­tet­tiin, että The Tötterö voisi olla Li­min­gan­lah­den ve­to­voi­ma­koh­de, mutta kaikki eivät olleet suin­kaan samaa mieltä: "Töt­te­rön suun­ni­tel­mat voisi myydä Oulun hu­vi­puis­tol­le"

10.11.2020 06:49
Tilaajille