Terveys: Jopa kol­man­nes muis­ti­sai­rauk­sis­ta olisi eh­käis­tä­vis­sä viiden sormen oh­jeel­la

Koulut: Luo­to-ryh­mäs­sä saa opis­kel­la omaan tahtiin – "Täällä ei tar­vit­se pelätä mi­tään", Riina kehuu

Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Liikuntaluokka
Tyrnävän kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan puheenjohtajisto pahoittelee  mielipahaa – "Liikuntaluokkien lakkauttaminen ei ole ollut kenellekään helppo tai mieluisa päätös"
Mielipidekirjoitus

Tyr­nä­vän kun­nan­hal­li­tuk­sen ja si­vis­tys­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­jis­to pa­hoit­te­lee  mie­li­pa­haa – "Lii­kun­ta­luok­kien lak­kaut­ta­mi­nen ei ole ollut ke­nel­le­kään helppo tai mie­lui­sa päätös"

29.01.2024 14:25
Tilaajille
Liikuntaluokkien vanhemmat jättivät vetoomuksen kuntapäättäjille: "Miksi nyt tällaisessa valtavassa muutostilanteessa meidän kanssamme ei keskustella, kuten urheilijasopimukseen on kirjoitettu?"

Lii­kun­ta­luok­kien van­hem­mat jät­ti­vät ve­too­muk­sen kun­ta­päät­tä­jil­le: "Miksi nyt täl­lai­ses­sa val­ta­vas­sa muu­tos­ti­lan­tees­sa meidän kans­sam­me ei kes­kus­tel­la, kuten ur­hei­li­ja­so­pi­muk­seen on kir­joi­tet­tu?"

28.12.2023 09:00 1
Tilaajille
Tyrnävällä visioidaan liikunnallista polkua varhaiskasvatuksesta alkaen – jo seuraavalle lukukaudelle perustetaan yläkoululle liikuntaluokka

Tyr­nä­väl­lä vi­sioi­daan lii­kun­nal­lis­ta polkua var­hais­kas­va­tuk­ses­ta alkaen – jo seu­raa­val­le lu­ku­kau­del­le pe­rus­te­taan ylä­kou­lul­le lii­kun­ta­luok­ka

23.02.2022 16:08
Tilaajille