Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Lauri Nikula
Susia on liikaa, kirjoittaa varakansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Lauri Nikula: "Lainsäädäntö on liian tiukka suurpetojen hyökkäyksiltä puolustautumisen osalta ja oikeusprosessit kestävät kohtuuttoman kauan"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Susia on liikaa, kir­joit­taa va­ra­kan­sa­ne­dus­ta­ja ja kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Lauri Nikula: "Lain­sää­dän­tö on liian tiukka suur­pe­to­jen hyök­käyk­sil­tä puo­lus­tau­tu­mi­sen osalta ja oi­keusp­ro­ses­sit kes­tä­vät koh­tuut­to­man kauan"

24.11.2020 08:26