kylien kehittäminen
Vaalipostia: Kuntien reunimmaisia  kyliä ei saa unohtaa – "Hyvä idea olisi kirjata kyläläisten edustajien kanssa tärkeimmät palvelut, joita kylällä tarvitaan kaiken ikäisten asumisen mahdollistamiselle"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Kuntien reu­nim­mai­sia kyliä ei saa unohtaa – "Hyvä idea olisi kirjata ky­lä­läis­ten edus­ta­jien kanssa tär­keim­mät pal­ve­lut, joita kylällä tar­vi­taan kaiken ikäis­ten asu­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­sel­le"

28.05.2021 12:12
Tilaajille
Nuoria osaajia etsitään kehittämään Hailuotoa – Osaamispajoissa mietittiin retkeilyreitistöä, kyläkeskuksen ilmettä ja yhteisöllisyyden lisäämistä.

Nuoria osaajia et­si­tään ke­hit­tä­mään Hai­luo­toa – Osaa­mis­pa­jois­sa mie­tit­tiin ret­kei­ly­rei­tis­töä, ky­lä­kes­kuk­sen ilmettä ja yh­tei­söl­li­syy­den li­sää­mis­tä.

23.05.2021 06:01
Tilaajille
Voisiko Rantakylän koulun alueella olla muutakin kuin rikkinäisiä ikkunoita? – Tää on mulle tärkeää -hanke etsii kyläläisten kanssa ideoita alueen kehittämiseksi

Voisiko Ran­ta­ky­län koulun alueel­la olla muu­ta­kin kuin rik­ki­näi­siä ik­ku­noi­ta? – Tää on mulle tärkeää -hanke etsii ky­lä­läis­ten kanssa ideoita alueen ke­hit­tä­mi­sek­si

13.05.2021 19:00
Tilaajille
Tupoksen visiointi-illassa kyläläiset halusivat nuorille harrastepaikkoja, junayhteyden Ouluun ja kirjaston takaisin – eikä penkki Salen pihalle olisi pahitteeksi

Tu­pok­sen vi­sioin­ti-il­las­sa ky­lä­läi­set ha­lu­si­vat nuo­ril­le har­ras­te­paik­ko­ja, ju­na­yh­tey­den Ouluun ja kir­jas­ton ta­kai­sin – eikä penkki Salen pihalle olisi pa­hit­teek­si

15.10.2020 15:05 1
Tilaajille