kylien kehittäminen
Tupoksen visiointi-illassa kyläläiset halusivat nuorille harrastepaikkoja, junayhteyden Ouluun ja kirjaston takaisin – eikä penkki Salen pihalle olisi pahitteeksi

Tu­pok­sen vi­sioin­ti-il­las­sa ky­lä­läi­set ha­lu­si­vat nuo­ril­le har­ras­te­paik­ko­ja, ju­na­yh­tey­den Ouluun ja kir­jas­ton ta­kai­sin – eikä penkki Salen pihalle olisi pa­hit­teek­si

15.10.2020 15:05 0
Tilaajille