Kotipalvelut
Esitys lapsiperheiden maksuttoman tilapäisen kotipalvelun kokeiluvuodesta herätti paljon keskustelua Limingan valtuustossa: "Jos meillä ei ole rohkeutta 30 000 euroa kokeiluun, emme ole kuntastrategian mukaisesti kovin rohkeita"

Esitys lap­si­per­hei­den mak­sut­to­man ti­la­päi­sen ko­ti­pal­ve­lun ko­kei­lu­vuo­des­ta herätti paljon kes­kus­te­lua Li­min­gan val­tuus­tos­sa: "Jos meillä ei ole roh­keut­ta 30 000 euroa ko­kei­luun, emme ole kun­ta­stra­te­gian mu­kai­ses­ti kovin roh­kei­ta"

22.12.2020 07:25
Tilaajille